ALLE OPGAVER I FORBINDELSE MED ET DØDSBO

Hjælp til håndteringen af et dødsbo

Håndteringen af et dødsbo kan være forbundet med mange følelser, og er ofte en svær opgave i en i forvejen svær tid. Jeg aflaster jer i forhold til de praktiske og formelle handlinger, der er i forbindelse med håndteringen af et dødsbo.

KOM SIKKERT VIDERE

Bobehandling - privat skifte

Et dødsbo skiftes som regel som et privat skifte eller som et bobestyrerbo, idet der dog findes andre former for skifte af et dødsbo.

Når der er sket et dødsfald, så kontaktes den efterlevende ægtefælle/arvingen af Skifteretten i den retskreds, hvor afdøde boede. 

Herefter skal arvingen tage stilling til, hvordan boet skal skiftes. 

Skifteretten vil således bede arvingen om at finde en rådgiver, der kan ordne boet for arvingen, såfremt arvingen ikke selv har mulighed for at behandle boet. 

Skifteretten afholder som oftest et telefonisk møde med den efterlevende ægtefælle/arvingen, inden boet bliver udleveret til denne. På dette telefoniske møde drøftes kort afdødes formue i form af aktiver og passiver, eventuelle testamente samt øvrige forhold, der har relevans for boets behandling.  

Nedenfor ses de mest almindelige skifteformer.

Har du nogen spørgsmål?

Der er mange tanker, følelser og praktiske overvejelser forbundet med håndteringen af et dødsbo. 

Har du brug for rådgivning, så giv mig et kald, og lad mig guide dig igennem processen.

Jeg har mange års erfaring med behandling af tinglysningsopgaver, dødsbobehandling og andre opgaver, der relaterer sig til håndteringen af et dødsbo.

Ring på +45 42 91 30 19 og få en uforpligtende drøftelse eller skriv til eBoligSkødet for en uddybning af et givent forhold i forbindelse med bobehandling.

Se nærmere om de forskellige opgaver, der skal ordnes i forbindelse med behandlingen af et dødsbo.

USKIFTET BO

Længstlevende kan sidde i uskiftet bo efter førstafdøde, så man venter med at skifte boet til længstlevendes bo skal skiftes. Dette er der både fordele og ulemper ved. 

Såfremt afdøde havde særbørn, så skal boet skiftes med særbørnene ved dødsfaldet.

Særbørnene kan både før og efter afdøde afgår ved døden give deres skriftlige samtykke til, at længstlevende kan sidde i uskiftet bo, såfremt deres biologiske mor/far er den, der afgår ved døden først. 

Et samtykke kan gives af særbørnene i et testamente, som deres biologiske mor/far har oprettet sammen med dennes nye ægtefælle. 

Privat skifte

Såfremt arvingerne er enige om boets behandling og boet er solvent, så kan man skifte boet som et privat skifte. Et dødsbo kan skiftes som et privat skifte efter et dødsfald, eller man kan vælge at sidde i uskiftet bo i boet efter førstafdøde.

Såfremt man senere ønsker at gifte sig, så skal boet efter førstafdøde skiftes, hvilket kan ske som et privat skifte.

Boet efter førstafdøde kan også skiftes, såfremt man efterfølgende – af en eller anden årsag – ønsker at skifte boet efter førstafdøde. Et privat skifte skal være afsluttet senest med 1 års dagen som skæringsdag efter afdøde afgik ved døden.

Privat skifte af et dødsbo er således den mest almindelige form for skifte af et dødsbo.

BOBESTYREBO

Et bobestyrebo anvendes typisk, såfremt det i et testamente er anført, at boet skal skiftes som et bobestyrebo, hvis boet er insolvent eller hvis der er uenighed mellem arvingerne i boet. 

Behandlingen af et bobestyrebo er oftest noget dyrere end et privat skifte. 

Et bobestyrebo skal væres afsluttet inden for 2 år efter afdøde afgik ved døden.

SKIFTERETSATTEST

Skifteretsattesten udstedes af Skifteretten, når man afgår ved døden. 

Skifteretsattesten udstedes til afdødes ægtefælle, barn eller søskende, afhængigt af, hvem der er den nærmeste arving i boet efter afdøde.  

Såfremt der er 2 ejere af en bolig, og den ene er afgået ved døden, så skal man have tinglyst skifteretsattesten som adkomst for længstlevende.

Jeg kan være dig behjælpelig med at få tinglyst skifteretsattesten, idet dette kun tager et par dage efter, at skifteretsattesten er sendt til tinglysning.

Se nærmere vedrørende prisen for tinglysningen af en skifteretsattest under fanen tinglysning.

  • Udarbejdelse af åbningsstatus,
  • Boopgørelse og behandling af boet med kontakt
  • til Skifteretten og øvrige parter i boet,
  • Afhændelse af bolig til arving eller 3. mand,
  • Opsigelse af diverse abonnementer,
  • Indrykning af proklama i Statstidendet,
  • Betaling af krav i boet efter proklamafristens udløb og
  • Gennemgang af boets forhold samt i øvrigt alle de opgaver, der måtte forekomme i boet.

Prisen afhænger af, hvor meget eBoligSkødet skal ordne i boet for dig.

Kontakt mig for en drøftelse heraf.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.