håndtering af skøder

Tinglysning af skøder

Jeg kan hjælpe jer i familiehandler, skilsmissehandler og andre handler, hvor I har behov for vejledning og hjælp i forbindelse med f.eks. tinglysning af skøder.

Private handler

Priser fra 2.195 kr. inkl. Moms.

Denne pakke vælges i familiehandler, skilsmissehandler og andre handler, hvor parterne selv kan godkende handlen og betingelserne, og kun skal have digitalt tinglyst et ejerskifte af ejendommen, idet der kun skal udarbejdes et digitalt skøde og en refusionsopgørelse.

​eBoligSkødet sørger for at få tinglyst dit skøde i forbindelse med f.eks. dit boligkøb, skilsmisse/separation, hvor den ene bliver boende i boligen, og ved familieoverdragelse af en bolig til et familiemedlem.

Tinglysning af skøde pris

  • Udarbejdelse af skøde og
  • Tinglysning af skøde.
Pris: 2.195 kr. inkl. moms.
Kun tinglysning af skøde 2.195 kr. inkl. moms. og plus tinglysningsomkostninger til staten.

Berigtigelse af handlen pris

  • Udarbejdelse af skøde,
  • Tinglysning af skøde,
  • Udarbejdelse af refusionsopgørelse og
  • Korrespondance med sagens parter uden køberrådgivning.
Pris: 3.395 kr. inkl. moms.
Pris for berigtigelse af handlen med tinglysning af skøde, udarbejdelse af refusionsopgørelse, frigivelse af købesummen i alt 3.395 kr. inkl. moms. og plus tinglysningsomkostninger til staten.

ved Skilsmisse

Overdragelse af ejendommen til ægtefællen i forbindelse med skilsmisse, så det kun er den ene part, der efter skilsmissen skal eje boligen. Der skal ikke betales stempelafgiften på 0,6% af overdragelsessummen i forbindelse med overdragelse af ejendommen fra den ene ægtefælle til den anden ægtefælle. 


Der skal alene betales en grundafgift på 1.750 kr. til staten (denne er ændret pr. 1. marts 2020 til 1.750 kr.), for at berigtige ejerskiftet.

ved Familieoverdragelse

Ved overdragelse af en ejendom i forbindelse med en familieoverdragelse fra f.eks. forældre til deres barn kan ejendommen overdrages til 15% under den seneste offentlige vurdering.

Dette udløser ikke gavebeskatning, men det forudsætter, at forældrene har boet i ejendommen og, at ejendommen ikke er benyttet som en udlejningsejendom.

Der skal betales tinglysningsafgift som ved en almindelig fri handel. For at benytte de 15% under den seneste offentlige ejendomsvurdering må der ikke være lavet større ændringer/ombygninger på ejendommen, som kan have betydning for SKATs vurdering af ejendommen.

Såfremt der er sket ændringer/ombygninger på ejendommen, der kan have betydning for ejendomsvurderingen, kan man ved henvendelse til SKAT få et tilsagn om, om ejendomsværdien skal korrigeres.

Hvad er et skøde og hvordan registreres det?

Når en ejendom overdrages til en ny ejer, så skal dette berigtiges ved et ejerskifte og ved en digital tinglysning af et skøde i Tingbogen, så det bliver offentliggjort over for 3. mand, at ejendommen officielt har skiftet ejer. Sikringsakten er tinglysning af skødet i Tingbogen.


Når der skal tinglyses et skøde digitalt, så skal dette underskives af både køber og sælger med enten NEM ID eller via en tinglysningsfuldmagt. En tinglysningsfuldmagt skal enten udfyldes og underskrives digitalt med NEM ID eller også kan man udfylde den digitalt og underskrive den manuelt. Herefter skal den originale papirsfuldmagt sendes til Tinglysningsretten i Hobro for at blive registeret. Såfremt den digitale fuldmagt undeskrives digitalt med NEM ID, så skal den ikke også sendes med posten til Tinglysningsretten. Det kan godt tage op til 10 dage at få registeret en tinglysningsfuldmagt, hvilket kommer an på, hvor hurtigt posten er med at få sendt fuldmagten eller om der betales for en hurtigere levering af tinglysningsfuldmagten til Tinglysningsretten.  


Såfremt du ikke har en NEM ID eller såfremt du ønsker at give en anden fuldmagt til at skrive under på skødet, så kan der oprettes en digital tinglysningsfuldmagt.


Skødet tinglyses digitalt hos Tinglysningsretten i Hobro.

Tinglysningsafgiften & PRISER

Se nærmere vedrørende beregning og størrelsen af tinglysningsafgiften under fanen køberrådgivning.

Vælges, hvis du ikke har behov for køberrådgivning. Se nærmere under fanen køberrådgivning.
Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.